Jag är den förste att inse bildens betydelse för ditt budskap, men alla nyanser kan man inte få med. Oftast krävs det en kompletterande text eller ett manus som förklarar både på ytan och på djupet.

En bra idé inom reklamen bygger ofta på ett starkt samarbete mellan bild och text, en radiospot klarar sig inte utan text, inte en broschyr eller folder heller och väldigt sällan en TV-commercial.

Och om du ska skriva en inlaga till kommunen, brev till Kungen eller ha en konversation med kunder alternativt leverantörer, så är det skrivna ordet alldeles nödvändigt. Speciellt om du vill vässa budskapet.

Det är det jag är bra på. Pröva mig så får du se.