Behöver du nya idéer, så är det min hemmaplan. Kanske ett nytt kommunikationskoncept, en ny ingång i din presentation, säljande och intressanta texter eller en ny strap line under företagets logotype.

Allt det har jag gjort och allt det kan jag göra igen. Min erfarenhet tar alltid sällskap av ett stort mått av nyfikenhet. Få yrken har en så bred och djup kunskap. Jag måste ju lära mig så mycket om ett ämne att jag kan förklara det i text för någon som inte vet så mycket om en viss produkt, tjänst eller bransch.

En copywriter kan med andra ord mycket om mycket. Man blir den perfekta bordspartnern på en fest, helt kapabel att på djupet diskutera allt från damtrosor till växellådor.

Min vardag är att skap säljande texter i foldrar, broschyrer, på bussbaksidor eller i ett radiomanus. Ibland handlar det också om att redigera eller ”tvätta” befintliga texter som grundar sig på uppdragsgivarens noteringar. Eftersom jag har en juris kandidat-examen i botten är inte lagtext heller främmande för mig om du vill kommunicera i en juridisk tvist eller liknande sammanhang.

A title

Image Box text